Svet-Stranek.cz
Mykologie

Arrhenia retiruga:Osobní stránka na adrese: houby.svet-stranek.cz

Arrhenia retiruga

Mecháček síťnatý (Meší ouško síťnaté)

Arrhenia retiruga (Bull.) Redhead 1984 (Campanella conchata (Velen.) Romagn. 1981, Cantharellus retirugus (Bull.) Fr. 1821, Cyphella galeata sensu auct. 2005, Dictyolus conchatus (Velen.) Pilát 1951, Dictyolus retirugus (Bull.) Quél., Helvella membranacea Dicks. 1785, Helvella retiruga Bull. 1791, Leptoglossum conchatum Velen. 1925, Leptoglossum retirugum (Bull.) Ricken 1910, Leptotus retirugis (Bull.) P. Karst. 1879, Merulius membranaceus (Dicks.) With. 1792, Merulius muscigenus var. lobatus (Pers.) Sw. 1809, Merulius retirugus (Bull.) Schumach. 1801)

Klobouk 1-4 cm v průměru, visící, vejčitý, průsvitně blanitý, tenký, lysý, barvy světle šedé až žlutavě šedé. V mládí okraj celistvý, později tupě ozdobně laločnatý. V dolejší částí hřbetu je centrálně připojený.
Hymenium barvy bílé až šedavé, hladké nebo v podobě nervů, žilkově příčně spojovaných.
Třeň chybí.
Výtrusy skoro kulovité, dlouze stopečkaté o průměru 10 µm.
Výskyt září až prosinec na živých meších. Dorůstají brzo z jara. Upřednostňuje velké mechy na močálovitých loukách.
Nejedlý.
Zajímavosti: Dle Červeného seznamu hub se jedná o nezvěstný druh, Do 60 let minulého století byl ve středních Čechách dosti hojný. Od let 70 již nebyl hlášen žádný jeho nález. Proto je třeba jej chránit Tento exikát by mněl být uložen v muzeu Hradci Královém.
Základní znaky rodu Arrhenia – mecháček: Taxonomie: Ćeleď Tricholomataceae, řád Agaricales, podtřída Agaricomycetidae, třída Agaricomycetes, oddělení Basidiomycota, říše Fungi. Plodnice jsou lopatkovitého, ouškovitého nebohlívovitého tvaru a malé velikosti.Jlobouk je hladký, barvy šedé až hnědé a je prosvítavě rýhovaný. Lupeny jsou redukované, více méně žilnaté. Třeň je též redukovaný, boční a nebo vůbec chybějící. Výtrusný je prach bílý. Výskt: Zřejmě parazituje na meších.

Literatura : Internetové stránky 2006.
Encyklopedie hub a lišejníků. Autor Vladimír Antonín 2006 str. 204.
Příroda Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Autor Jan Holec & Miroslav Beran 2006 str. 73.
Houby Československa v jejich životním prostředí. Autor Albert Pilát 1969 str. 169.
Klíč k určování našich hub hřibovitých a bedlovitých. Autor Albert Pilát 1951 str. 443